21 januari 2021

In 2019 zijn de deelnemers van Cycle for Plan Malawi gesponsord voor het prachtige bedrag van in totaal 86.729. Dit waren bijdragen voor de geweldige prestatie die zij hebben neergezet: het afleggen van honderden kilometers op de fiets, dwars door het Afrikaanse land. Dit alles deden zij voor het tegengaan van kindhuwelijken in Malawi. Bedankt voor alle bijdragen! Ze hebben een groot verschil gemaakt en daar vertellen we u graag meer over.

Situatie in Malawi  
Maar eerst nemen we u even mee terug naar de reden van de deelnemers van Cycle voor Plan om zich in te zetten voor de strijd tegen kindhuwelijken. Malawi heeft te kampen met een groot aantal kindhuwelijken, die vaak te maken hebben met hardnekkige tradities. Tradities die bepalen dat er over meisjes wordt besloten en dat hun stem niet wordt gehoord. Een zwangerschap kan een reden zijn om een meisje uit te huwelijken of het gebeurt juist om te voorkomen dat ze ongehuwd zwanger raakt. Ook armoede zorgt ervoor dat ouders hun dochter veel te jong laten trouwen; de familie heeft dan een mond minder te voeden. Voor meisjes die na de basisschool niet verder leren, wordt een huwelijk vaak als een logische stap gezien.

In Malawi komen traditionele initiatierituelen (wat gezien wordt als de laatste stap naar volwassenheid) nog veel voor. Groepen pubermeisjes en -jongens verblijven enkele weken in afgelegen kampen waar ze ingewijd worden en traditionele seksuele voorlichting krijgen. Hiermee worden de ondergeschikte rol van de vrouw en mythes over menstruatie en zwangerschappen in stand houden. Het is nog altijd een taboe voor jongeren om openlijk over seksualiteit te praten en zij weten weinig over hun eigen lijf, seksualiteit en gezondheid.

Onze aanpak
Het probleem van het hoge aantal kindhuwelijken is complex en kan dus meerdere oorzaken hebben. Daarom werken we op diverse niveaus om dit aantal terug te dringen. Meisjes, jongens, ouders, dorpshoofden en leraren krijgen voorlichting over de gevaren van kindhuwelijken en het belang van het respecteren van de rechten van meisjes. Ook geven we seksuele voorlichting aan jongeren en - in samenwerking met gezondheidsmedewerkers - kijken we hoe zij betere toegang tot gezondheidszorg kunnen krijgen. Daarnaast trainen we jongeren om binnen hun gemeenschappen en bij lokale en nationale overheden te lobbyen voor betere wetgeving om zo de rechten van de meisjes te verbeteren. Tenslotte helpen we meisjes op school te blijven, omdat het bevorderen van onderwijs een effectief middel is tegen kindhuwelijken.

 Het belang van onderwijs
Het is gebleken dat wanneer meisjes langer naar school gaan, zij op latere leeftijd trouwen, beter op kunnen komen voor hun rechten en meer toekomstkansen hebben. Om meisjes op school te houden moeten zij betere toegang hebben tot maandverband hebben en goed sanitair op scholen. Want het gebrek daarin is een belangrijke reden voor meisjes om weg te blijven van school of zelfs helemaal te stoppen. Zonder maandverband (ze gebruiken oude lappen of bladeren) is de kans op doorlekken groot en er is voor hen geen mogelijkheid om zich te verschonen, dus blijven zij thuis tijdens hun menstruatie. Veel meiden lopen hierdoor een leerachterstand op en stoppen uiteindelijk helemaal met school. En dat maakt hen kwetsbaar voor een kindhuwelijk.

Resultaten

Dankzij sponsors als u hebben we in de regio de volgende activiteiten georganiseerd:

  • In de dorpen hebben we door middel van paneldiscussies en theatervoorstellingen drie campagnes gevoerd waarbij meisjes, jongens, ouders, leerkrachten en anderen werden voorgelicht over de risico’s van kindhuwelijken en tienerzwangerschappen.
  • We hebben 23 dorpshoofden getraind om kindhuwelijken aan te pakken door te bemiddelden, te rapporteren of wanneer nodig aangifte te doen.
  • We hebben 35 vrouwen uit diverse ‘moedergroepen’ voorlichting gegeven over menstruatie, hygiëne en het gebruik van maandverband. Zij zullen deze informatie verder verspreiden in hun groepen.
  • We zijn gestart met trainingen in het zelf produceren van maandverband. Voor de scholen is een handleiding in de lokale taal gemaakt, zodat alle leerkrachten deze in hun lessen kunnen gaan gebruiken.
  • Met 30 chiefs (waarvan 1 vrouw), 18 leerkrachten (waarvan 2 vrouwen) en enkele vrijwilligers hebben we een beoordeling van het sanitair op 18 scholen gemaakt. Er bleken slechts 5 scholen redelijke toiletten te hebben. Er is bij de schoolleiding en lokale autoriteit erop aangedrongen om het sanitair op alle scholen te verbeteren en hier zullen onze collega’s van Plan International regelmatig toezicht op houden.

Coronacrisis in Malawi

Ook Malawi lijdt enorm onder de wereldwijde coronacrisis. Het aantal besmettingen en doden door Covid-19 blijft oplopen. De overheid van Malawi heeft al op 23 maart 2020 de noodsituatie uitgeroepen en alle scholen zijn sindsdien gesloten. Ook mogen er niet meer dan 100 mensen bij elkaar komen. Deze maatregelen hebben helaas geleid tot vertraging in de uitvoering van het project.

Juist tijdens de coronapandemie is het gevaar op kindhuwelijken groter. Doordat scholen al maanden dicht zijn zullen meer meisjes voorgoed stoppen en uitgehuwelijkt worden. Daarom hebben we - ondanks de beperkingen - alles op alles gezet om voorlichting te blijven geven, bijvoorbeeld via radio en posters. Zo hebben we een deel van de mensen toch nog bewust kunnen maken van de grotere risico’s op kindhuwelijken tijdens de coronacrisis.

Gelukkig zien we dat eerdere activiteiten binnen het project hebben gezorgd voor betere communicatie tussen de politie en kinderbeschermingsstructuren. Dat zorgt er nu voor dat meldingen van geplande kindhuwelijken en huiselijk geweld toch worden opgevolgd. Iets wat hiervoor nauwelijks gebeurde.

 

 

 

Delen