Lotte voor Malawi

Veel dingen die in Nederland al snel van zelfsprekend zijn, zoals een veilig onderkomen, medische voorzieningen en de mogelijkheid een opleiding te volgen, zijn dat niet in andere landen. Ik realiseer me maar al te goed, dat ik van geluk mag spreken dat ik zo'n fijne jeugd heb gehad en de mogelijkheid heb gekregen om voor mezelf een toekomst op te bouwen. Daarom wil ik graag iets terug doen.

Het Afrikaanse land Malawi is een van de armste landen van de wereld. Kinderen hebben er vaak een onzekere toekomst. Dit komt o.a. door gebrek aan onderwijs, ontbrekende wet- en regelgeving, maar ook cultuur en opvattingen over sekserollen. Voor veel meisjes betekent dit dat ze als kind worden uitgehuwd (50% van de meisjes tussen de 15 en 18 jaar is getrouwd). Daarbij raken ze op jonge leeftijd zwanger en verliezen ze de kans op een toekomst voor zichzelf.   

Om deze meisjes te helpen wil ik geld ophalen voor het 'Yes i do' project dat zich inzet tegen kindhuwelijken en tienerzwangerschappen. In 7 dagen ga ik 500 kilometer fietsen in Malawi, waarbij we projecten bezoeken waar o.a. het ingezamelde geld een goede bestemming krijgt.

Het zou fantastisch zijn als je mij wilt helpen door te doneren, zodat we ons samen kunnen inzetten voor een betere toekomst voor deze meisjes.

Lotte 

 

------

 

Many things that quickly become self-evident in the Netherlands, such as safe accommodation, medical facilities and the possibility of an education, are not the same in other countries. I realize, all too well, that I am lucky enough to have had a good childhood and the opportunity to build a future for myself. That's why I want to give something back

The African country Malawi is one of the poorest countries in the world. Children often have an uncertain future there. This is partly due to a lack of education, missing law and regulations, but also culture and views on gender roles. For many girls this means that they are married off as a child (50% of girls between 15 and 18 are married). In addition, they become pregnant at a young age and they lose the chance on a future for themselves.

To help these girls, I want to raise money for the 'Yes i do' project that fights child marriage and teenage pregnancy. I'll cycle 500 kilometers in Malawi in 7 days, visiting projects where, among other things, the money raised gets a good destination.

It would be great if you would help me by donating, so that we can work together for a better future for these girls.

Lotte

Laatste donaties

€ 25
13-03-2020 | 08:07

Ewoud

Bekijk alle
Delen